[ONLINE] KHÓA HỌC AI STABLE DIFFUSION

Danh sách bài học

9 Bài Học

BUỔI 1: MỞ ĐẦU

Nội dung bài học00:32:44

BUỔI 2: CÁCH SÁNG TÁC VÀ KIỂM SOÁT PROMT NÂNG CAO

BUỔI 3: SÁNG TÁC PHƯƠNG ÁN DỰA TRÊN ẢNH PHÁC THẢO

BUỔI 4: KẾT HỢP PROMT & LORA ĐỂ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ÁN

BUỔI 5: CÁC CHỨC NĂNG NÂNG CAO THƯỜNG DÙNG

BUỔI 6: ỨNG DỤNG CONTROLNET NÂNG CAO VÀO TRONG THIẾT KẾ

BUỔI 7: ỨNG DỤNG AI TRONG TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN SINH VIÊN

BUỔI 8: ỨNG DỤNG AI TRONG VIỆC TẠO HÌNH ẢNH THAM KHẢO, MARKETING

BUỔI 9: ỨNG DỤNG AI TRONG THIẾT KẾ QUY HOẠCH + CẢNH QUAN

1,450,000

Ưu đãi đặc biệt
giảm tới 50% combo
khóa học chỉ trong
hôm nay

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về khóa học, lịch khai giảng khóa học mới, khuyến mãi...

Thời gian ưu đãi còn lại

0

Ngày

0

Giờ

0

Phút

0

Giây

Want to receive push notifications for all major on-site activities?