[ONLINE] KỸ NĂNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN SIÊU TỐC

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bạn sẽ học được những gì?

 • Các mẹo, kỹ năng thể hiện đồ án siêu nhanh bằng Cad, SU, Enscape, PTS
 • Cách sử dụng bộ thư viện hiệu quả nhất
 • Tư duy thể hiện đồ án

Khóa học có gì dành cho bạn?

 • Tặng bộ thư viện Photoshop khổng lồ, siêu xịn hỗ trợ thể hiện đồ án
 • Cách phân tích khu đất, phân tích hiện trạng nhanh bằng Photoshop
 • Cách xuất file Cad sang Photoshop để trình bày Mặt bằng, Mặt đứng, Mặt cắt
 • Cách sử dụng Sketchup thể hiện phối cảnh, mặt đứng, mặt cắt
 • Render siêu tốc bằng Enscape
 • Cách kết hợp Sketchup + Photoshop để trình bày Diagram
 • Hậu kỳ, chỉnh sửa ảnh Render phối cảnh siêu nhanh bằng Photoshop
 • Hướng dẫn dàn trang, trình bày đồ án hoàn thiện

Nội dung khóa học

9 Lessons

BUỔI 1: GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Nội dung bài học00:28:24

BUỔI 2: ĐỊNH HƯỚNG – LỰA CHỌN BỐ CỤC ĐỒ ÁN

BUỔI 3: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHU ĐẤT, PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NHANH BẰNG PHOTOSHOP

BUỔI 4: PHƯƠNG PHÁP XUẤT FILE CAD SANG PHOTOSHOP ĐỂ TRÌNH BÀY MẶT BẰNG, MẶT ĐỨNG, MẶT CẮT

BUỔI 5: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SKETCHUP THỂ HIỆN PHỐI CẢNH, MẶT ĐỨNG, MẶT CẮT

BUỔI 6: RENDER SIÊU TỐC BẰNG ENSCAPE

BUỔI 7: PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP SKETCHUP + PHOTOSHOP ĐỂ TRÌNH BÀY DIAGRAM

BUỔI 8: HẬU KỲ, CHỈNH SỬA RENDER PHỐI CẢNH SIÊU NHANH BẰNG PHOTOSHOP

BUỔI 9: HƯỚNG DẪN DÀN TRANG, TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN HOÀN THIỆN

1,500,000

30-Days Money-Back Guarantee

Ưu đãi đặc biệt
giảm tới 50% combo
khóa học chỉ trong
hôm nay

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về khóa học, lịch khai giảng khóa học mới, khuyến mãi...

Thời gian ưu đãi còn lại

0

Ngày

0

Giờ

0

Phút

0

Giây

Want to receive push notifications for all major on-site activities?